آیا رادیو تراپی درمان هزینه بر و گرانی است

 
 
 آیا رادیو تراپی درمان هزینه بر و گرانی است ؟

 
بله، رادیوتراپی بسیار هزینه بر است.
 
چون در آن از دستگاه های پیچیده استفاده می شود و افراد زیادی در

  تیم درمانی دخیل هستند.
 
 هزینۀ دقیق رادیوتراپی به هزینۀ تیم درمانی محل زندگی فرد، نوع رادیوتراپی
 
که می گیرد و تعداد درمان هایی که نیاز دارد بستگی دارد.

بیمار بهتر است با بیمۀ خدمات درمانی در مورد این که کدام خدمات را تحت
 
پوشش خود قرار می دهد صحبت کند.
 
بیشتر بیمه ها هزینۀ رادیوتراپی اعضای خود را پرداخت می کنند.
 
برای اطلاعات بیشتر بیمار باید دفتر خدماتی قسمتی که درمان می شود صحبت کند.

/ 1 نظر / 51 بازدید