اولین بیمارستان یا مریضخانه

بیمارستان ها یکی از جمله مراکزی هستند که امروزه در سرتاسر کشور عزیزمان ایران

در دسترس قرار دارند، اما جالب است بدانید که تا زمان ناصرالدین شاه قاجار مکانی به

نام بیمارستان و یا مریضخانه وجود نداشت و معالجه بیماران صرفا بر عهده حکیم

باشی ها بود.

اولین مریضخانه ای که در تهران دایر شد و بیماران را بستری کرد، بیمارستان دولتی بود

که در سال ۱۲۹۰ هجری قمری به دستور ناصرالدین شاه قاجار در خیابان سپه امروز

تأسیس گردید و اکنون این بیمارستان سینا خوانده می شود، چنانچه ناصر نجمی در

این باره مینویسد: ناصرالدین شاه در یکی از سفرهای خود به فرنگستان ضمن بازدید از

نقاط مختلف شهرها از چند بیمارستان هم بازدید به عمل آورده توجه شاه قاجار به

اهمیت چنین محل و نقشی که در معالجه و مداوای بیماران داشت جلب گردید بطوریکه

بلافاصله پس از بازگشت به ایران دستور تأسیس یک بیمارستان مجهز را صادر کرد و

این وظیفه مهم را به عهده ناظم الاطباء، طبیب مخصوص خود واگذار کرد، ناظم الاطبا

پس از تفحص و جستجوی زیاد محلی را در نزدیک چهارراه حسن آباد پیدا کرد و آن را به

بیمارستان اختصاص داد و نام آن را هم مریضخانه دولتی گذاشت.


اولین بیمازستان ایران به نام مریضخانه دولتی که اکنون بیمارستان سینا

نامیده می شود./ 0 نظر / 24 بازدید