اولین مروج طب سوزنی


طبیب ناصرالدین شاه، مروج طب سوزنی در ایران

شاید برای شما جالب باشد اگر بدانید که نخستین فردی که در ایران از طب

سوزنی در معالجه بیمارانش استفاده کرده چه کسی بوده است.


بنا به گواهی اسناد تاریخ حکیم نور محمود، که در دوره قاجار می زیسته نخستین

فردی بوده است که طب سوزنی را در ایران رواج داده است. وی که فردی یهودی بود

قانون بوعلی را به خوبی می دانست و علاوه بر تدریس آن، نوشته های بسیاری در

شرح قانون ابن سینا داشت. حکیم از طبیبانی بود که تشخیص او در بیماری ها را

بی نظیر می دانستند و نسخه هایش دست به دست می گشت.

او به تورات و قوانین آن اشراف کامل داشت و شگفت این که این طبیب یهودی

قرآن را نیز می دانست و تمام سوره های آن را از حفظ می خواند و در اکثر مواقع

نسخه هایش را با خطی بسیار زیبا، به صورت شکسته و یا نستعلیق می نوشت.

 

حکیم نور محمود در حال تجویز نسخه


/ 0 نظر / 25 بازدید