بعد از اتمام رادیو تراپی چه اتفاقی می افتد

بعد از اتمام رادیو تراپی چه اتفاقی می افتد؟
بعد از اتمام رادیو تراپی، فرد باید برای بقیۀ عمر تحت مراقبت و پیگیری قرار گیرد.
پیگیری شامل چک آپ و بررسی هایی است که توسط Radiation oncologist  انجام
می شود. در این چک آپ ها پزشک، تأثیر رادیو تراپی، بروز مجدد علائم سرطان،
عوارض دیررس سرطان را بررسی می کند و با بیمار در مورد درمان و مراقبت هایی
که باید انجام شود صحبت می کند.
پزشک :
1- بیمار را معاینه می کنند و وضعیت او را می سنجند : پزشک  ممکن است برای
درمان عوارضی که بیمار دچار شده است داروهایی تجویز کند یا راه های
دیگری پیشنهاد کند.
2- دستور به انجام آزمایش یا تست های تصویربرداری دهند:
این ها می توانند شامل آزمایش خون، عکس ساده، سی تی اسکن، ام آر آی
یا پِت اسکن PET scan باشند.
3- در مورد درمان صحبت کنند: پزشک ممکن است توصیه کند که فرد درمان های
بیشتری مانند رادیو تراپی بیشتر،شیمی درمانی یا هر دو را داشته باشد.
4- به سؤال ها و نگرانی های بیمار پاسخ دهند: نوشتن تمام سؤال هایی که به
ذهن بیمار می رسد و پرسیدن آنها از پزشک می تواند کمک کننده باشد.
برای اطلاعات بیشتر به قسمت " سؤال هایی که بیمار باید از پزشک
 پرسید " مراجعه شود.
/ 0 نظر / 44 بازدید